Lättast nås jag på mail:

christinatecknar@gmail.com